BDSM Madam Sara domina footfetish důtky naplácání fist anal podpatky otrok dilatace femdom balbusting spanking Pardubice

 721 766 484

 bdsm-sara@seznam.cz

 sarinka1118

 Madam Sara

Co znamená BDSM ?

foto

Co je to vlastně za zkratku, co se za tím skrývá? Ani nevím, jak to zde vše napsat. Tak trocha obecných formulí... Docela výstižných:

BDSM je pojem obecně užívaný pro širokou škálu sexuálních praktik a orientací založených na vzájemné domluvě, kdy je jeden z partnerů nadřazen druhému. Patří sem zejména erotický sadismus, masochismus a různé formy fetišismu. Základem je absolutní oddanost a poslušnost podřízené osoby vůči dominantní a na oplátku za to podřízené osobě dominantní osoba zaručuje, že s ním bude jednat v rámci předem dohodnutých pravidel. Tato pravidla obsahují i pravidla o způsobu trestů či odměn. Tento vztah časem může přerůst i ve vztah otrokářský, tzn. že ze submisiva se dobrovolně stává otrok či otrokyně, a dobrovolně se vzdá všech svých práv, což většinou bývá doloženo podepsáním tzv. otrocké smlouvy, která je submisivem dobrovolně podepsána.

B&D - Bondage a Disciplína / Dominance (Bondage = poddanství, poddajnost a dále pak svazování a výchova)

D&S - Dominance a Submisivita

S&M - Sadismus a Masochismus

Tak toto je asi základní a opravdu velice obecná definice a objasnění pojmu BDSM. Samozřejmě to není ani zdaleka vše. Je zde pak ke každému tomuto termínu spoustu různých kategorií a forem, kdy se kolikrát mohou navzájem prolínat a skloubit tak, aby se dosáhlo cíle a byly všechny zůčastněné strany spokojeny.